Dil Seçiniz

Politikamız

Firmamız ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesi ile doğrudan ilişkilidir ilkesiyle hareket eder.Temel insan kaynakları stratejimiz, çalışanlarımızın yaşam kalitesini, motivasyonunu en üst düzeye ulaştırmak, orada tutmaya yönelik destekleyici imkan ve araçlarla öğrenen, öğreten üst düzey iletişim yeteneklerine sahip, bilgili, tecrübeli, sadık ve çalışkan bireylerden oluşan büyük bir takım olmaktır. Bu strateji doğrultusunda insan kaynakları birimimiz tarafından tüm çalışanlarımızın katılımıyla kısa ve uzun dönem kurumsal gelişim ve motivasyon planları oluşturularak hayata geçirilir.

Kariyer ve Yükselme
Has Çuval fırsat eşitliği ilkesi ve yatay bir örgütlenme stratejisiyle eski ve yeni tüm çalışanlarına rekabetçi ve performansa yönelik bir kariyer/yükselme modeli ortaya koyar. Çalışanlarımızın liderlik ve yönetimsel yetenekleri desteklenerek takım içerisinden yıldızlar ve yöneticiler çıkartmak en önemli misyonumuzdur.